• Sistemi za rashlađivanje

   

  Star cool je proizveden od posebnog impregniranog talasastog papira od čiste celuloze sa visokim procentom upijanja i otporan je na mehanička oštećenja.
  Ploče poseduju zaštitu od pojave algi i raspadanja koje, vremenom, prouzrukuju voda i vazduh.

  cp3

  Ploče za zamračivanje i hladenje

  Bolje su od uobicajenih ploca za hladenje zahvaljujuci novoj tehnologiji.
  Ova ploca takode ima i funkciju zamracivanja, zasta su dosad bila potrebna dva sistema.

  cp6

  Ramovi su izradjeni od posebnog materijala bez aluminijuma, dužine 3m, a debljine 100 i 150mm.
  Za spojeve i žljebove koristi se silikon kojim se delovi jednostavno povezuju lakim pritiskom, bez potrebe zavarivanja.

  1. donji ram
  2. gornji ram
  3. gornji ram – pipe model
  4. poklopac
  5. bočni zatvarač
  6. spojevi za ramove
  7. žlebovi za ramove
  8. spojevi za ramove (za pipe model)
  9. žljebovi za ramove (za pipe model)
  10. ploča za hlađenje
  11. ploča za distribuciju
  12. profili za ploče za hlađenje debljine 150 i 200 mm
  13. aluminijumski držač
  14. spojevi za cevi za distribuciju vode

Translate »