• Odgoj koka nosilja

  CR630 i 630 sa sušačem

  1-4

   

   

   

  Broj kokoška :12
  Površina po kokoški : 320 cm

  Broj kokoška :13
  Površina po kokoški : 296 cm

   CR 500 odgoj koka nosilja

  1-5

   

   

   

  Broj kokoška :10
  Površina po kokoški : 305 cm

  Broj kokoška :11
  Površina po kokoški : 277 cm

   

   

  1-3

Translate »