• Transport hrane i vage za silose

   

  Feedtronic 5005 je precizan elektronski sistem za merenje silosa, posebno konstruisan za restriktivno hranjenje roditeljskih jata i zivine u objektima gde je neophodna precizna kontrola rstriktivnog hranjenja.
  Feedtronic 5005 moze upravljati sa dve odvojene spirale iz dva razlicita silosa, da bi se distribuirala hrana posebno za petlove i posebno za koke.

   

  th4

   

  pdf5  Transport hrane

Translate »