Category Archives: Transport hrane i vage za silose

  • Transport hrane i vage za silose

      Feedtronic 5005 je precizan elektronski sistem za merenje silosa, posebno konstruisan za restriktivno hranjenje roditeljskih jata i zivine u objektima gde je neophodna precizna kontrola rstriktivnog hranjenja. Feedtronic 5005 moze upravljati sa dve odvojene spirale iz dva razlicita silosa, da bi se distribuirala hrana posebno za petlove i posebno za koke.       […]

Translate »